Efter besöket

Inlärningsuppgifter

Här hittar du inlärningsuppgifterna

Behandla besöket

Återgå till innehållet tillsammans med eleverna

Ett Heureka-besök som stödjer lärande inkluderar att behandla besöket i efterhand.

Bearbetning av innehåll på skola eller dagis kan bl.a
som enklast, till exempel vara följande:

• Tillsammans eller i par titta på bilder och filmer tagna under besöket.

• Eleven/barnet väljer en bild och berättar för paret/gruppen varför han valde just den här bilden. Till exempel "utställning som gjorde mig glad", eller "utställningen som fick mig att inse".

• Låt oss minnas tillsammans eller i par vad som hände på skolprogrammet. Alla berättar till exempel vad som gjorde dem glada, om något var spännande och om något i programmet överraskade dem.

• Låt oss tillsammans komma ihåg vilket innehåll skolprogrammet omfattade. Var något kvar att tänka på eller oklart? Låt oss i par eller tillsammans leta efter mer information om ämnet i böcker och på internet.

  • Var kan jag få mer information?

    Du kan be om mer information gällande besök av skol- och förskolegrupper, deras planering och bokningar via e-post info@heureka.fi eller per telefon på (09) 85799 på vardagar kl. 9-15. Bokningar görs direkt i det elektroniska bokningssystemet.

    Boka här