Elektrisk kedjereaktion

I detta program används kretsen för att implementera en gemensam kedjereaktion för hela gruppen. Målet med programmet är inte slutresultatet utan processen. Eleverna tränar på innovationsprocessen och får stöd att komma med lösningar i små grupper. Under processen har eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och att dela och vidareutveckla sina egna och andras idéer. I slutet får eleverna möjlighet att verbalisera sina egna lösningar och reflektera över vad de har gjort.

 

Den elektroniska kedjereaktionen stödjer skolundervisningen bäst om koncepten för kretsen och växeln går igenom med eleverna innan de deltar i workshopen. Eleverna kan spela in de olika stadierna i workshopprocessen och använda inspelningarna i skolan för vidare bearbetning av workshopen.

 

För vem: 3.–9. lk, yrkesutbildning

Längd: 60 min

Gruppstorlek: max 16

Kopplingar till läroplanen: Den elektroniska kedjereaktionen motsvarar en del av målen för läroplanens miljövetenskapliga ämne i årskurs 3–6. - väghyvlar och för målet om bred kompetens L1.