Fotosyntes-inlärningsmaterialhelheten

Fotosyntesstudiematerialet är tänkt som uppgifter antingen innan du besöker Fotosyntesens laboratorieprogrammet, som ytterligare uppgifter för att bearbeta ämnet fotosyntes, eller som uppgifter ni kan göra efter ni upplevt laboratorieprogrammet. Materialet har egna uppsättningar för årskurs 3–6 och 7–9.

Materialet består av funktionella klassrumsaktiviteter som gör att du kan bekanta dig med bindning som ett biologiskt, kemiskt och fysikaliskt fenomen. Inlärningsmaterialet introducerar näringskedjor, växters anatomi och fysiologi, såsom kapillärfenomenet och cellerna, kopplingens kemi och osmos.

Fotosyntes läromedel för årskurs 3–6

Fotosyntes läromedel för årskurs 7–9