Fotosynteslaboratoriet

Under laboratorieprogrammet får du lära känna de grundläggande principerna för kommunikation genom olika experimentella arbeten som är mest stimulerande för forskningen. Målet med programmet är att introducera eleverna för fotosyntes, att gå igenom förutsättningarna för den och att studera vad som produceras som ett resultat, det vill säga slutprodukten. Programmet lär ut forskningskunskaper typiska för naturvetenskap, användning av laboratorieutrustning och arbetarskydd. Dessutom utökar studenten sin förståelse för kolbindningsförmågan hos växter och växtvetenskaper.

 

För vem: Årskurs 3-9

Längd: 45 min

Gruppstorlek: max 24

Kopplingar till läroplanen: Ett program som lämpar sig för grundskolans miljökunskap och mellanstadiets läroplaner i biologi och kemi.

 

Programmet åtföljs av utbildningsmaterial som utökar anknytningsteman.

 

Fotosyntes läromedel för årskurs 3–6 och 7–9