Fotosynteslaboratorium

Under det handledda Fotosynteslaboratorieprogrammet får eleverna lära sig mer om grundprinciperna för assimilation genom olika experimentella arbeten som inspirerar till forskning.


Målet med programmet är att med hjälp av experimentella metoder ge eleverna en introduktion till assimilation eller fotosyntes, gå igenom förutsättningarna för den och undersöka vad den leder till, dvs. vad slutresultatet blir. Under programmet lär eleverna sig mer om vanliga forskningsmetoder inom naturvetenskap, laboratorieutrustning och arbetssäkerhet.

 

För vem: Årskurs 3-9

Längd: 45 min

Gruppstorlek: max 24

Kopplingar till läroplanen: Ett program som lämpar sig för grundskolans miljökunskap och mellanstadiets läroplaner i biologi och kemi.

 

Läromedelshelheten Fotosyntes är avsedd att utföras antingen före man deltar i laboratorieprogrammet, som tilläggsuppgifter för att behandla fotosyntestemat eller som uppföljande uppgifter för att gå igenom erfarenheterna från laboratorieprogrammet.

 

Läromedelshelheten Fotosyntes för årskurs 3–6 och 7–9