"Depressionsrummet väckte liknande känslor hos mig som när jag pratade med en patient som led av depression. Atmosfären och perspektiven hos de olika familjemedlemmarna skapade en mycket sann bild av sjukdomen."

Leena Repokari, chef för barnpsykiatrin, HNS (Sjukhusdistriktet i Helsingfors och Nyland)

 • Heureka Goes Crazy är den första vetenskapscenterutställningen någonsin om mental hälsa. Denna utställning syftar till att skingra fördomar kopplade till psykiska problem och att uppmuntra människor att ta hand om sitt eget välbefinnande.

  Psykisk hälsa handlar om att hitta modet att leva ett rikt och meningsfullt liv trots våra egna svagheter. I utställningen kan besökarna testa simuleringar av psykiska störningar och mata in sina bekymmer i bekymmersförstöraren. De kan ta del av berörande och tröstande berättelser om människor som lider av psykiska störningar. Utställningen uppmuntrar besökarna att busa och överraska sig själva, och ta hand om sin egen psykiska hälsa. Några av utställningarna har designats speciellt för barn.

  Interaktiva utställningar i kombination med foton och konstverk utforskar ett ämne som berör människor både på ett personligt och socialt plan.

  Såväl forskare som personer med egna erfarenheter av psykiska störningar har bidragit med sin erfarenhet och expertis. Besökare kommer att skratta och gråta samtidigt som de lär sig förstå sig själva och andra
  bättre.

  Heureka, Finlands vetenskapscentrum, i samarbete med Ciência Viva, Lissabon, och Universcience, Paris.

 • Teknisk information:

  Utställning:
  Heureka Goes Crazy
  Utställningar: 21
  Storlek: 650 m²
  Takhöjd: 3,1 m
  Övriga krav: Spänning 230 V

  Språk: Designad för 3 språk (fin, svenska, engelska)

  Uthyrning: Vänligen kontakta Science Museum of Minnesota, USA

  Copy Sales: Vänligen kontakta hop@heureka.fi