Partnerskapshistoria: Charmen med tarmen x Biocodex

Tarmens hemlighet

 

Biocodex är ett läkemedelsföretag vars mål är att dela undersökt information på ett inspirerande sätt och uppmuntra människor att främja sitt välbefinnande. Heurekas mission om glädje av insikt och ett unikt sätt att lära känna vetenskap matchar perfekt Biocodex mål. Ett av nyckelområdena för Biocodex är kopplingen av tarmmikrobiotan till hälsa, så Secret of the Guts-utställningen verkade vara det rätta valet för att inleda ett samarbete, säger Virve Vanhala, marknads- och kommunikationschef för Biocodex.

"Samarbetet med Heureka är smidigt, flexibelt och varmt. Folk från Heureka har en genuin önskan att hitta en lösning som är bra för alla parter och är mottagliga för nya idéer. Biocodex hoppas kunna hitta gemensamma projekt med science center Heureka även i framtiden. Våra mål och värderingar tycks möta väl, vilket gör samarbetet givande för båda parter. Det har varit underbart att djupare bekanta sig med Heurekas breda utbud för olika målgrupper, som skolbarn eller H18-kvällar för vuxna. Heureka är en internationell operatör och en uppskattad partner även i världen, fortsätter Virve.

Utställningen Charmen med tarmen illustrerade tarmens funktion och avslöjade den mänskliga kroppens hemligheter. Utställningen hjälpte besökaren att förstå hur smart tarmen faktiskt är, och hur information kan användas i vardagen för att må bättre.