Partnerskapshistoria: Lekens kraft x PPG Tikkurila

PPG Tikkurila

I slutet av 2022 tecknade PPG Tikkurila ett treårigt samarbetsavtal med vetenskapscentret Heureka för att stödja undervisning inom tekniska vetenskapsområden. Bidraget ska finansiera Heurekas nya Lekens kraft-utställning och stödja färgverkstäder riktade till unga. Färger donerade av PPG Tikkurila har använts för att måla föremålen i Lekens kraft-utställningen.

"Heureka och PPG Tikkurila har många saker gemensamt, vilket gör Heureka till en naturlig partner för oss. Vi vill vara starkt engagerade i att stödja utbildningen av naturvetenskapliga ämnen och behålla intresset för naturvetenskap, och Heureka erbjuder ett spännande sätt att lära sig om naturvetenskap i en praktisk och interaktiv miljö. Vi har samarbetat på många sätt ända sedan 1989, då Heureka grundades i Tikkurila, vår granne i Vanda", säger Meri Vainikka, VD för PPG Tikkurila.

"Vi strävar efter att lyfta nästa generations ledare inom tekniska och vetenskapliga områden så att samhället kan svara på gemensamma utmaningar snabbt, kreativt och effektivt. Vi uppmuntrar ungdomar att söka studier inom tekniska områden och vi stödjer dem i de olika stadierna av deras utbildning”, fortsätter Vainikka.

PPG Tikkurila föddes 2021, när Tikkurila slogs samman med PPG. Men våra rötter går tillbaka till 1862, då Tikkurila grundades. Vårt företag, som ursprungligen startade som en liten oljepress, växte med tiden till ett ledande nordiskt företag inom färgbranschen, som idag är en del av det globala PPG. PPG betjänar kunder i mer än 70 länder.

PPG Tikkurila donerade totalt 364 liter färg och andra produkter, som Diccoplast Primer, Diccoplast 30, Dicco Color, Merit 30, Merit 80, Temadur 20 och Dicco Color, till Lekens kraft-utställningen.

Huvudbudskapet i Lekens kraft-utställningen är lekens och lekfullhetens betydelse för oss alla, oavsett ålder: leken är grunden för ett lyckligt liv. Leken är universell, naturlig och nödvändig för en persons omfattande utveckling och välbefinnande.

Målet för PPG:s världsomspännande PPG Foundation är att färga och lysa upp PPG-gemenskaper runt om i världen. År 2022 stödde PPG hundratals organisationer i mer än 35 länder med totalt 16,2 miljoner dollar. Genom att stödja utbildning hjälper vi till att växa framtida innovatörer och en kompetent arbetsstyrka.