Partnerskapshistoria: Elektronisk partner STEK

Elektronisk partner, Stek.

Elteknik- och energieffektiviseringscentret STEK ry och Vetenskapcentret Heureka har samarbetat under lång tid. Målen med samarbetet är desamma för båda: att ge möjligheter att bli entusiastiska över vetenskap. Heureka gör det genom att erbjuda upplevelser, STEK genom att tillhandahålla läromedel för att väcka intresse för el och energi i skolor och vetenskapsklubbar. Med stöd av STEK ry möjliggörs mobila pop-up vetenskapsshowturer till skolor och besök av många Nylands grundskolebarn i Heureka. Elköping-utställningen har genomförts som en del av ett flerårigt samarbetsprojekt mellan STEK ry och Heureka.

"Vårt samarbete är också nära relaterat till STEK:s mål att i framtiden säkra tillgängligheten för de enheter som representeras av våra medlemsföreningar och arbetskraften inom elbranschen. Vi anser att intresset bör väckas i ett mycket tidigt skede av livet, så att en ung människa till och med kan tänka på el- och energisektorn som ett möjligt utbildnings- och yrkesval. Ju färre möjligheter det finns att intressera sig för till exempel teknik, desto högre tröskel är att se det som ett yrkesval, säger kommunikationsexperten Kirsi Gimishanov från STEK ry.

"Samarbetet har varit väldigt givande, smidigt och roligt. Dina inspiratörer inspirerar också dina partners. Fram tills nu har vårt partnerskap lett till helt nya former då och då och vi tror att vi kommer att hitta nya möjligheter även i framtiden. Vi når och vill nå särskilt lärare, och genom dem skolbarn, barn och unga. Men en ung persons framtida utbildningsväg påverkas av många saker, inklusive föräldrar. Det är inte dåligt att de blir lite exalterade över vetenskap också, fortsätter Kirsi.