Heureka ja UPM Plywood

UPM Plywood kehittää ja valmistaa WISA®-vaneri- ja viilutuotteita rakentamiseen ja erilaisiin teollisiin käyttökohteisiin.

“Meille yhteistyö Heurekan kanssa antaa hyvän mahdollisuuden jakaa tiedepohjaista tietoa puusta uusiutuvana luonnonvarana ja sen vastuullisesta käytöstä materiaalina tulevaisuuden innovatiivisissa käyttökohteissa. Erilaisilla puutuotteilla voidaan korvata useita nykyisin käytössä olevia uusiutumattomia materiaaleja. Heureka on meille luonteva kumppani, jonka kanssa voimme yhteistyössä edistää lasten ja nuorten tiedekasvatusta, ja innostaa heitä myös modernin puuteollisuuden pariin. Yhteistyömme käynnistyi SuperPUU-vaikuttavuusohjelmasta ja yhteinen tekeminen on laajentunut matkan varrella yllättävään teemaan – avaruuteen ja satelliitteihin.

Maailman ensimmäisen puusatelliitin, WISA Woodsat -prototyypin stratosfäärilento järjestettiin kesäkuussa 2021 Heurekan edustalta. Heurekan yleisö pääsi seuraamaan onnistunutta testilentoa ja samalla tutustumaan Heurekan näyttelyihin. Puusatelliitin stratosfäärilennolla testattiin satelliitin mittausjärjestelmiä ja kameralaitteistoa. Satelliitti itsessään liittyy suurempaan tutkimushankkeeseen, jolla tutkitaan vanerin käyttäytymistä avaruusolosuhteissa”, kertoo UPM Plywoodin sidosryhmäsuhdejohtaja Ari Voutilainen."

SuperPUU-näyttely kuului Heurekan vaikuttavuusohjelmaan. SuperPUU-näyttely kertoo puun erilaisista ominaisuuksista ja monipuolisista käyttömahdollisuuksista. Näyttely nostaa esille myös metsien ja pitkäikäisten puutuotteiden merkityksen ilmastonmuutoksen hillinnässä.