Regler för lotteri

Arrangör

Utlottningen arrangeras av Science Foundation sr/ Science Foundation Heureka (nedan "Arrangör").

Tillämpningsområde

Dessa regler gäller för utlottningen av priser för alla respondenter från arrangören.

Villkor för deltagande

Alla undersökningsrespondenter som lämnat sin nödvändiga kontaktinformation kan delta i utlottningen.

Behandling av personuppgifter

Arrangören förbinder sig att inte använda eller lämna ut deltagarnas personuppgifter för direktmarknadsföring, såvida inte deltagaren separat uttryckt sig villig att prenumerera på Vetenskapscenter Heurekas nyhetsbrev. Deltagarens personuppgifter kommer endast att användas i samband med leverans av priset, och arrangörens register och dataskyddspolicy gäller för deras behandling.

Deltagande och dragningstid

Du kan delta i utlottningen under undersökningens giltighetstid genom att fylla i och skicka deltagandeformuläret som bifogas undersökningen. Otydligt eller ofullständigt ifyllda formulär kommer inte att beaktas i utlottningen.

Priser och urval av vinnare

Priserna som det finns chans att vinna i dragningen annonseras på deltagarsidan. Priser kan inte bytas mot pengar eller andra varor. Vinnarna kommer att dras bland alla deltagare inom fyra veckor efter undersökningens slut.

Leverans av priser och tillkännagivande av vinnare

Arrangören kommer att meddela vinnarna om priset omedelbart efter dragningen. Om vinnaren inte kan nås via de kontaktuppgifter han lämnat inom två veckor, utses istället en ny vinnare. Namnet på vinnaren kommer inte att publiceras offentligt.

Ansvarsbegränsning för arrangören

Arrangörens ansvar för att delta i utlottningen är begränsat till det antal priser som nämns i dessa regler samt utlottningen och deras leverans. Arrangören förbehåller sig rätten att tillfälligt avbryta eller skjuta upp lotteriet, om en force majeure eller liknande anledning kräver det.