Talande huvudet

Talande huvudet-programmet kombinerar kreativt robotik, programmering, mediekunskaper och återvinning över ämnesgränserna. I workshopen bygger eleverna ett huvud och en kropp för Talande huvudet-roboten, ställer in det efter eget tycke med återvunnet material och programmerar robotens ögon- och käkrörelser för rollen som nyhetsläsare. Därefter programmeras roboten att presentera ett nyhetsklipp producerat och inspelat av eleverna själva. Programmet, som spränger ämnesgränserna, utvecklar elevernas mediekunskaper, stödjer teknik- och kreativitetsutbildning och uppmuntrar till interaktion.

 

Talande huvudet-programmet är i huvudsak kopplat till ett förarbete som ska göras i skolan.

 

Förarbete till Talande huvudet-workshopen

 

Vem: Årskurs 3–9

Längd: 75 min

Gruppstorlek: 24