Trä är ett mångsidigt material

Läromaterial och uppgifter

Trä är ett mångsidigt material

Läromaterial och verkstad där man bekantar sig med trä som råvara
och nya innovativa produkter tillverkade av trä.

Längd: verkstaden cirka 20 minuter
För vem: passar skolelever i alla åldrar och vuxna

Trä är ett mångsidigt material -läromaterial