Cirkulärfabriken

Cirkulärfabriken är en utställning om lösningar inom hållbar utveckling. Utställningsbesökaren lockas att arbeta i framtidens cirkulärfabrik och får återvinna bekanta föremål och material som anknyter till dem på ett så effektivt, miljövänligt och ekonomiskt sätt som möjligt. Den spelifierade och samverkande utställningen låter besökaren förlänga olika produkters livscykel i reparationsverkstaden, skapa returprodukter i verkstaden för återvinningsprodukter och utveckla föremål på ett hållbart sätt i uppfinnarverkstaden.

Vad är det du verkligen behöver?

I cirkulärfabriken tillverkar man varor och tjänster som har producerats på ett hållbart sätt.

  • Ta god hand om sakerna, så kan de användas länge.
  • Låna och hyr.
  • Skaffa endast det som behövs, även begagnat och sådant som har tillverkats av begagnade saker.
  • Återvinn det avfall som uppstår.

Detta skapar en god cirkel – tjänster och produkter planeras så att de kan produceras på ett hållbart sätt och så att man undviker spill.

Jordklotet är en stor cirkulär ekonomi. Vi borde börja tillämpa principerna för naturens kretslopp i vår egen verksamhet. För att de förnybara och icke förnybara naturtillgångarna ska räcka till för våra växande behov borde vi använda dem på ett hållbart sätt.

Skulle vi klara oss med bara en tiondel av det vi nu använder?

Utställningar