Heurekas råttor

OBS. Korgbollsråttornas matcher är inställda tills vidare.

Råttskötsel

Heureka har cirka tio råttor. Alla råttor är tamhonråttor och de lever i en flock med djur i olika åldrar. Några gånger om året får Heureka nya råttungar. Heureka har ingen råttuppfödning utan tamråttsungar skaffas från privata tamråttsuppfödare.

Råttorna bor i ett fönsterförsett rum som planerats för dem. Publikföreställningarnas läktare ligger bakom ett glas utanför rummet och publiken saknar tillgång till råttkvarteret. Rummet är råttornas hem och därför vill vi hålla det lugnt.

Dagligen får råttorna röra sig fritt i hela rummet och nätterna tillbringar de i en stor nattbur. Utfodringen av råttorna, rengöringen av burarna och övrig skötsel sköts dagligen av en inspiratör som fått utbildning i uppgiften.

Råttdressyr

Korgbollsråttorna dresseras på Heureka och särskilt utbildade inspiratörer sköter dressyren. Vid utbildningen används inte tvång eller straff, utan man stärker det önskade beteendet med hjälp av matbelöning och ljudsignaler.

Råttkorgbollsverksamheten på Heureka började i slutet av 1995. Vår förebild var vetenskapscentret COSI i USA. Många råttgenerationer har fått visa sina färdigheter på denna unika korgbollsstadion.

Korgbollsmatcher

I råttkorgbollsföreställningarna får publiken lära sig om dressyr av djur och hur djur lär sig. De dresserade tamråttorna spelar korgboll framför publiken varje dag.

Under föreställningarna berättar inspiratören för publiken om dressyr av råttor och djur i allmänhet samt om råttornas biologi. Målet är att öka kännedomen om hur råttor ska skötas och behandlas korrekt.

Matcherna baseras på att råttorna gör det frivilligt. Råttorna tvingas inte till att spela och de kan lämna spelplanen när de vill, också under en pågående föreställning. I en föreställning deltar normalt 2–4 råttor.

I föreställningen plockar råttorna upp bollen från planen, tar den till ändan av spelplanen i sin mun och fäller slutligen bollen genom en korgring stående på bakbenen. Alla rörelser som råttorna utför under spelet är naturliga för dem. För varje korg ges råttan en liten matbelöning, till exempel ett kokt risgryn.

I slutet av föreställningen har åskådarna möjlighet att fråga om råttor.

Avsikten är att hålla publikföreställningar varje dag, året runt. Den årliga åskådarmängden för råttbasket är cirka 54 000.

Vi matar råttorna

Besökarna kan följa med matningen av Heurekas råttor samtidigt som råttränaren berättar om råttorna. Under föreställningen får besökarna höra om bland annat råttornas mat- och levnadsvanor och sinnen. Besökarna har även möjlighet att ställa frågor till tränaren.

Uppgifter till råttkorgbollsläromedlen

Det finns förhandsuppgifter och uppföljande uppgifter till Heurekas råttkorgboll för elever i årskurserna 1–6. Uppgifterna stöder särskilt läroämnena modersmål och omgivningslära.

Bekanta dig med inlärningsuppgifter

Bekanta dig med Heurekas håriga korgbollsstjärnor!

Hur får man en råtta att göra en korg? Vilka är Heurekas klaraste korgbollsstjärnor? Vad sker i råttkvarteret efter en korgbollsmatch? I Heureka-dressörernas råttkorgbollsblogg berättar vi om aktuella händelser, bland annat om vardagen i Råttkvarteret, råttdressyr och djurens välmående. Bloggens skrivs främst på finska.

Råttkorgbollsblogg