Lekens kraft 

Länge leve lekfullheten och nyfikenheten!

Välkommen till Heurekas lekvetenskapliga trädgård!   

Att leka är naturligt och nödvändigt för människans välbefinnande. Att leka är att bekanta sig med världen, med oss själva och med varandra. Att leka är fröet till vår kultur och grunden för ett lyckligt liv.  

Vi lär oss att leka genom att leka, och denna förmåga kan man öva på hela livet igenom. 

I Heurekas lekvetenskapliga trädgård har vi planterat olika lekar och spel, som har spirat ur den vetenskapliga forskningen om lek. Lekarna i trädgården är indelade i fem grenar:  

  • skämt och skoj 
  • kreativitet  
  • äventyr och utforskande  
  • mod  
  • omsorg  

De konkretiserar lekens mångsidighet.   

I den lekvetenskapliga trädgården kan du undersöka din egen inställning till lek. Vilka slags lekar intresserar mig, var får jag glänsa? När vi leker tillsammans låter vi fantasin skapa något nytt och gör samtidigt något gott åt oss själva. Man har även lov att misslyckas i trädgården, och man behöver inte ta sig själv på allvar.  

Kasta dig in i lekens virvlar!  

I samarbete med

Tikkurilan logo