Välkommen till vetenskapen

Köp biljetter billigare på förhand

Heureka

Upptäckarglädje!
Öppet i dag 10–18

Vuxna 22 €*/24 €
5–17 år 15 €*/17 €
Under 5 år 0 €
*) Från biljett butik

Vetenskapsparken 1, 01300 Vanda
Parkering: Konungsvägen 5

Nu på Heureka