Mitt i katastrofen

Lär dig om resiliensen

Inlärningshelheten för utställningen Mitt i katastrofen

 

Den ämnesövergripande inlärningshelheten bygger vidare på temana i utställningen Mitt i katastrofen. Uppgifterna kan behandlas inom olika läroämnen i de högre klasserna i lågstadiet samt i högstadiet och läroanstalter på andra stadiet.

Inlärningshelheter

Den ämnesövergripande inlärningshelheten består av uppgifter som är avsedda att användas inom flera olika läroämnen. I läromedlet får eleverna lära sig mer om naturkatastrofer och om hur människor kan påverka uppkomsten
av dem och minska deras konsekvenser genom beredskap.

Syften med inlärningsuppgifterna:
Inlärningsmålet för materialet är att öka elevernas förståelse för vad resiliens är och hur den kommer till uttryck inom olika delområden av livet. Framför allt granskas resiliensen i förhållande till naturkatastrofer.

Användning av inlärningshelheten:
Uppgifterna kan behandlas inom olika läroämnen i de högre klasserna i lågstadiet samt i högstadiet och läroanstalter på andra stadiet.

Motsvarighet i läroämnena och läroplanen:
Innehållet i helheten kan användas inom följande ämnen och ämnesområden: biologi, fysik, kemi, geografi, hälsokunskap, modersmål och litteratur, samhällslära, psykologi samt inom delområden av mångsidig kompetens, såsom multilitteracitet, kompetens för välbefinnande, samhällskompetens
och kommunikationsfärdigheter.

Läromedel för lågstadier Läromedel för högstadiet och andra stadiet Bilder

Framtidsarvsverkstad

Verkstaden har gjorts  i samarbete med projektet Dynamo
vid Åbo universitet. Idén med verkstaden är att genom gruppdiskussioner och egna funderingar sammanställa
tankar kring vilka saker vi skulle vilja föra in i framtiden som ett arv från nutiden.

Anvisningar om användningen av materialet:
Verkstaden är indelad i fyra faser: Introduktion, Det förgångnas framtid och behovet
av att förändra nuet, Framtidshopp och Framtidsarv. De två första delarna kan genomföras
före besöket på utställningen Mitt i katastrofen och de två följande efter utställningsbesöket.
Verkstaden kan även genomföras utan att besöka utställningen.

För vem:
Verkstaden riktar sig till högstadiet, andra stadiet och vuxna grupper.

Verkstadsanvisningar Uppgifter för verkstaden Berättelserna ur verkligheten

 

Stig in i utstälningens värld

Välkommen att undersöka och öva på de gemensamma resiliensfärdigheterna och  möta naturkrafter – översvämning, storm, markbrand och jordbävning – i form av audiovisuella videokonstverk.

Bekanta dig med utställningen