Pop-up Heurekas skolturné i Österbotten

Pop-up Heureka turnerar svenskspråkiga skolor i Österbotten

 

Heurekas turnerande vetenskapsshow Pop-up Heureka kommer till svenska Österbotten i januari–februari 2020.

Turnén gör stopp på tio orter mellan Kristinestad och Karleby 20.1–7.2.2020.

Heureka svarar för att utrustningen för showen och presentatören finns på plats på den avtalade dagen samt avtalar om tidsplanen för uppvisningarna med skolans kontaktperson. Uppvisningen kan visas för cirka 100 elever per gång; högst fyra uppvisningar per dag. Uppvisningarna kan också visas för andra än värdskolans elever. I så fall ska de ifrågavarande skolornas representanter organisera grupperna, ordna transporterna m.m. Föreställningens längd är 20 minuter och den lämpar sig för barn och unga från förskoleåldern till gymnasieelever. Temat är elektricitet.

Pop up-turnén finansieras av Svenska kulturfonden.

Tilläggsinformation om skolturné: Skolinformatör Elina Vesanen, elina.vesanen@heureka.fi

Söktiden för Pop-up Heureka gått ut. Skolor, som har valts för turnévärd, informeras före julen.

 

I samarbete med

  • I samarbete med