Tallfro

Tallfro

Du fick en påse med tallfrön med dig från Heurekas utställning SuperTRÄ. Med de här anvisningarna odlar du ett ståtligt träd av fröna som binder och lagrar koldioxid i atmosfären.

Val av växtplats

Tallen är Finlands vanligaste trädslag som växer från den södra kusten ända upp till norra Lappland. Tallen kräver inte så mycket av sin växtplats: den växer på såväl torra moar som i blöta kärr. Ju bördigare växtplats, desto snabbare tillväxttakt.

En högkvalitativ tallstock växer på karga växtplatser. På frodiga växtplatser eller på gamla fält får trädet dålig kvalitet. Tallarna får få grenar om de växer upp i en tillräckligt tät plantskog under de första decennierna.

Så fröna

Frilägg markytan på ett område som är minst lika stort som handflatan genom att ta bort markvegetationen och den organiska substansen. Strö ut fröna på marken. Det bästa resultatet får du genom att täcka över fröna med ett tunt lager (3–5 mm) jord.

Så fröna när snön har smält på våren, senast före midsommar. Fröna gror och rotar sig på några veckor. Du kan även så fröna på hösten, strax innan snön faller.

Om du sår fröna på våren eller försommaren kan du följa när de gror och blir små plantor. Fröna tycker inte om stillastående vatten. Undvik att så fröna i en djup grop och att övervattna. Runt plantorna som växer upp kan du rensa bort andra växter under första året.

Förvaring

Förvara fröna torrt och svalt före användning. En fröpåse som har förvarats i rumstemperatur bör sås inom ett år. I frys bevaras fröna i tiotals år.

Odla fröna

Tallfrön produceras på fröodlingar. På odlingarna har man valt ut bra trädexemplar som har fått föröka sig tillsammans. Fröna som samlas in från odlingar har bättre kvalitet än det genomsnittliga allmogefröet sett till tillväxthastighet och trä.

Från fröodlingarna samlas kottarna in i slutet av hösten. Flygvingarna lossas försiktigt från fröna och fröna sorteras. Vid sorteringen kan man ta hjälp av röntgen av fröna. På så sätt skiljer man mellan högkvalitativa och tomma frön.