Heurekas och Sitras gemensamma utställning blickar framåt

Sätt dig i Simones frisörstol, hjälp Laura att rädda en hackad matlagningsmaskin och planera världens högsta träskyskrapa med Auvo! Utställningen Sju syskon från framtiden vänder blickarna mot framtidsstaden Jukola.

I Heurekas och Sitras gemensamma utställning behandlas frågor om bland annat välbefinnande, motion, mat och boende via sju syskon.

Utställningen börjar med en kort video, som presenterar de sju syskonen från framtiden och platsen där de bor. Därefter får besökarna bekanta sig med Jukola, framtidens ekologiska vagga för boende.

Den interaktiva och spelaktiga utställningen omfattar 21 olika utställningsobjekt, som behandlar framtidsrelaterade teman. Besökarna kallas in för att hjälpa syskonen och göra olika val beträffande syskonens vardagsproblem. Vart och ett av syskonen representerar olika värderingar, som styr deras val. I sista hand är det dock besökaren själv som gör valen.

Vilket av syskonen påminner du om? De val du görs sparas i ditt armband och i slutet av utställningen får du en profil som beskriver dina värderingar utifrån de val du har gjort. Samtidigt klarnar det vilket av syskonen som ligger närmast dig med sina värderingar. När du har fått din personliga återkoppling får du höra hur Finlands framtid överlag ser ut.

Syftet med utställningen är att få människor att tänka på hur de vill att framtiden ska te sig och fundera över hur man kan påverka framtiden genom sina egna val.

Utställningen Sju syskon från framtiden har bygtts för att fira Finlands 100-års- och Sitras 50-årsjubileum.

Köp biljetter


I samarbete med

  • I samarbete

Utställningar