Biophilia

Biophilia var ett projekt som lanserades av Islands universitet och som genomfördes 2011–2016. Projektets syfte var att förnya undervisningen i skolorna i Norden genom att kombinera kreativitet och ny teknik. Genom projektet ville man främja innovativa experiment som kombinerar naturvetenskaper och konstämnen. Vetenskapscentren engagerades med i arbetet genom projektet The Knowledge Train.

Vetenskapscentret Heureka representerade Finland i projektet som pågick 2014–2016. De övriga organisationerna var vetenskapscentren Technichus (Sverige) och Jærmuseet (Norge) samt Islands universitet och Färöarnas universitet. Vetenskapspedagogerna hade möten där de delade med sig av välbeprövad praxis och tog fram nya ämnesöverskridande workshopar som kunde genomföras både på vetenskapscentren och i skolor. Vetenskapscentret Heurekas workshopar finns i bilaga till denna sida. Vi hoppas att alla som vill lära sig ska hitta inspiration i dem.

Biophilia fokuserade på att kombinera musik och naturvetenskaper till intuitiva lärandekoncept och att tillämpa ny teknik i skolornas vardag. I september 2015 samarbetade Heureka och Finlands Nationalopera i form av en ”vetenskapsopera” och en workshop på Heureka. Tohtori Akustiikka ja kadonnut ääni (”Doktor Akustik och det förlorade ljudet”) berättade med operakonstens medel om ljudvågor som kan frigöras och bli till exempel sång. I verkstaden Hör du månen viska? fick deltagarna lära sig om månkalendern och komponera musik som beskrev de känslor som månen väckte.

Inom ramen för projektet ordnade Heureka ett tillfälle för lärare att delta i STEAM-verkstäder som kombinerade vetenskaper och konstämnen, och diskutera temat med kolleger. Lärarnas vetenskapsläger ordnades på Heureka lördagen den 21 maj 2016. Programmet var liknande som på barnens vetenskapsläger. Lärarna arbetade i laboratoriet och deltog i två workshopar. Dessutom fick de lyssna på en föreläsning om hur kodning kan undervisas i skolorna och lära sig ett roligt sätt att skapa innovationer tillsammans med gruppen.

Heureka deltog i Biophilia-projektets avslutande seminarium på Island i oktober 2016, där deltagarna delade med sig av alster och metoder som skapats under projektet. Barn och ungdomar i årskurserna 5–9 i en skola i Reykjavik deltog ivrigt i verkstaden Ljushuset. Allt material som tagits fram under projektet har översatts till engelska och svenska. På så sätt kan alla – från skolorna på Island till vetenskapscenter i Sverige – dra nytta av STEAM-verkstäderna nedan.

Verkstaden ljushuset

Ljushuset

Hördu månen viska? – workshop

Hör du månen viska?

Mer information:

Sirkku-Liina Laitinen
+358 40 9015 191
sirkku-liina.laitinen@heureka.fi