Artificiell intelligens – Me, Myself & AI

Bekanta dig med programmeringen

Inlärningsmaterialet för teman från utställningen Artificiell intelligens – Me, Myself & AI

Läromedlet är utformat som stödmaterial för teman från Heurekas utställning Artificiell intelligens – Me, Myself & AI. I utställningen får besökaren på ett roligt och interaktivt sätt lära sig grunderna i utveckling av artificiell intelligens, växelverkan mellan människan och robotar som styrs av artificiell intelligens samt de samhälleliga dimensionerna av utvecklingen av artificiell intelligens.

Materialet består av två verkstäder med tillhörande uppgifter. Verkstaden Skicklig artificiell intelligens lämpar sig för alla årskurser i grundskolan och verkstaden AI-sorterare med Arduino för grundskolans övre årskurser och andra stadiet. Uppgifterna kan göras före eller efter utställningsbesöket. Materialet kan också användas utan att besöka utställningen.

Skicklig artificiell intelligens 45–90 min.

Programmets syfte:
Programmets syfte är att bekanta sig med begreppen artificiell intelligens och
maskininlärning, och särskilt bildigenkänning.

Anvisningar för användningen av materialet:
Verkstaden varar 45–90 minuter och kan användas även utan att besöka utställningen.

För vem:
Verkstaden lämpar sig för både låg- och högstadiet.

Koppling till läroplanen för den grundläggande utbildningen:
I lågstadiets läroplan (2014) har utbildningen i artificiell intelligens och särskilt
maskininlärning att göra med de övergripande målen för digital kompetens (K5).

I högstadiets läroplan (2014) hör utbildningen i artificiell intelligens och särskilt
maskininlärning samman med de övergripande målen för digital kompetens (K5).

 

Ladda ner bakgrundsinformation om artificiell intelligens, maskininlärning, superdatorer och instructioner för de båda två workshoppar presenterades här.

Verkstadshelheter för grundskolan och andra stadiet

AI-sorterare med Arduino 75–90 min.

Programmets syfte:
Med hjälp av en AI-sorterare lär sig eleverna maskininlärning och beräkning med
hjälp av ett konkret byggprojekt.

Anvisningar för användningen av materialet:
Verkstaden varar 75–90 minuter och kan användas även utan att besöka utställningen.

För vem:
Verkstaden lämpar sig för teknikutbildning i grundskolan övre årskurser och andra stadiet.

Koppling till läroplanen:
I lågstadiets läroplan (2014) har utbildningen i artificiell intelligens och särskilt
maskininlärning att göra med de övergripande målen för digital kompetens (K5).

I högstadiets läroplan (2014) hör utbildningen i artificiell intelligens och särskilt
maskininlärning samman med de övergripande målen för digital kompetens (K5).

I gymnasiets läroplan är byggandet av en AI-sorterare kopplad till den breda
kompetensens delområden i helheten “Tvärvetenskaplig och kreativ kompetens”.

 

Ladda ner bakgrundsinformation om artificiell intelligens, maskininlärning, superdatorer och instructioner för de båda två workshoppar presenterades här.

Verkstadshelheter för grundskolan och andra stadiet

Hoppa in i utställningens värld

Utställningen Artificiell intelligens – Me, Myself & AI behandlar på ett roligt och interaktivt sätt grunderna i utveckling av artificiell intelligens, interaktionen mellan människan och robotar som styrs av artificiell intelligens samt de samhälleliga dimensionerna av utvecklingen av artificiell intelligens.

Bekanta dig med utställningen