Arkeologiska utgrävningar i Ånäs

Följ med och lär dig arkeologiska utgrävningens utgrävningsteknik i praktiken. Med tillstånd av Museiverket undersöker vi en 5 500 år gammal stenåldersboplats i Ånäs, som ofta kommit med rikliga fynd.

Kursen ordnas i samarbete med Helsingforsregionens sommaruniversitet.

Lärare på kursen är FM Jan Fast och FM Janne Soisalo.

Inledande föreläsning

Introduktionsföreläsningen hålls lördagen den 25.5. 12–14 i Heureka. Du kan delta i föreläsningen på plats eller via nätet.

Föreläsningen berättar om Helsingforsregionens förhistoria. Vilket var djurens livsmiljö för tusentals år sedan? Vilka spår har de lämnat efter sig? Inspektionsobjektet är särskilt den gamla stenåldersboplatsen Ånäs i Vanda.

Föreläsningen är ett offentligt evenemang kostnadsfritt och öppet för alla. Men anmäl dig i förväg!

Anmäl dig till föreläsningen
 • Tider

  Grupp A: 24.–28.6.2024 mån–fre kl. 9–16

  Grupp B: 1.–5.7.2024 mån–fre 9–16

 • Syfte och innehåll

  Du får lära dig arkeologiska utgrävningens utgrävningsteknik i praktiken.

  Deltagande kräver inga förkunskaper i arkeologi. All grävutrustning finns på grävplatsen.

 • Pris och ytterligare information

  Kursavgiften är 135 €.

  Barn under 14 år kan delta i sällskap av en vuxen. Anmäl i så fall både dig själv och ditt barn till kursen.

  Du kan även få hjälp på svenska och engelska.

En föreläsning om resultatet av utgrävningarna

Du kan få höra om utgrävningarnas resultatet på torsdagen den 12.12. kl 18–20 på Heureka. Du kan delta i föreläsningen på plats eller via nätet.

Föreläsningen kommer att berätta vad som hittades i utgrävningarna och vad dessa upptäckter berättar om livet på stenåldersboplatsen Ånäs. På föreläsningen kan du med egna händer beundra utgrävningsfynden.

Föreläsningen är ett offentligt evenemang kostnadsfritt och öppet för alla. Men anmäl dig i förväg!

Anmäl dig till föreläsningen