Utomhusutställningar

Heurekas utställningar fortsätter även utomhus

Vetenskapsparken Galilei är öppen sommartid

Vetenskapsparken Galilei är öppen sommartid

Heurekas utställningar fortsätter även utomhus. Vetenskapsparken Galilei är bara öppen sommartid och inträdet ingår då i utställningsbiljetten. I utomhusparken finns stora utställningsobjekt som fokuserar på olika vetenskapsgrenar. Parken håller öppet från början av maj till slutet av september. Inträdet till parken ingår i utställningsbiljetten.

Utomhus

Stenpark

Lår dig om den finska bergrunden i den för allmänheten öppna stenparken framför Heureka. Utställningen med 124 stenar presenterar alla finska stenarter landskapsvis.