Utomhusutställningar

Heurekas utställningar fortsätter även utomhus

Vetenskapsparken Galilei är öppen till 1 oktober

Vetenskapsparken Galilei är öppen till 1 oktober

Heurekas utställningar fortsätter även utomhus. Vetenskapsparken Galilei är bara öppen sommartid och inträdet ingår då i utställningsbiljetten. I utomhusparken finns stora utställningsobjekt som fokuserar på olika vetenskapsgrenar. Parken håller öppet från början av maj till slutet av september. Inträdet till parken ingår i utställningsbiljetten.

Utomhus

Stenpark

Lår dig om den finska bergrunden i den för allmänheten öppna stenparken framför Heureka. Utställningen med 124 stenar presenterar alla finska stenarter landskapsvis.