Utomhusutställningar

Vetenskapsparken Galilei är öppen sommartid!

Heurekas utställningar fortsätter även utomhus. Framför huvudingången finns en stenpark som är öppen för alla samt Linné-planteringen. Vetenskapsparken Galilei är bara öppen sommartid och inträdet ingår då i utställningsbiljetten.

Utomhusutställningar

Vetenskapsparken Galilei

I utomhusparken finns stora utställningsobjekt som fokuserar på olika vetenskapsgrenar. Parken håller öppet från början av maj till slutet av september. Inträdet till parken ingår i utställningsbiljetten.

Rullstolsbana

I vetenskapsparken Galilei, Heurekas utomhusområde, öppnades sommaren 2015 en rullstolsbana som har planerats i samarbete med Invalidförbundet.
Banan åskådliggör hur det är att röra sig i stadsmiljö med rullstol över kullerstenar och stenläggningar. Vem som helst får testa banan för att se hur det känns att använda rullstol.

På banan kan man testa bland annat hur smidigt man med rullstol kan ta sig över hinder i vardagen, till exempel nivåskillnader, dörrar och trösklar.
Syftet med banan är att öka förståelsen för hur viktigt det är med tillgänglighet och för vilka utmaningar personer med rullstol stöter på i omgivningen varje dag. Banan är tjugo meter lång och kan testas med två rullstolar samtidigt.

Linné-planteringen

Växterna i Linné-planteringen representerar klasserna i Linnés växtsystematik.

Stenpark

Lår dig om den finska bergrunden i den för allmänheten öppna stenparken framför Heureka. Utställningen med 124 stenar presenterar alla finska stenarter landskapsvis.

Utställningar