Utomhusutställningar

Vetenskapsparken Galilei är öppen till 11.10.2020

Heurekas utställningar fortsätter även utomhus. Framför huvudingången finns en stenpark som är öppen för alla samt Linné-planteringen. Vetenskapsparken Galilei är bara öppen sommartid och inträdet ingår då i utställningsbiljetten.

 

 

 

Utomhusutställningar

Vetenskapsparken Galilei

I utomhusparken finns stora utställningsobjekt som fokuserar på olika vetenskapsgrenar. Parken håller öppet från början av maj till slutet av september. Inträdet till parken ingår i utställningsbiljetten.

Rullstolsbana

I vetenskapsparken Galilei, Heurekas utomhusområde, öppnades sommaren 2015 en rullstolsbana som har planerats i samarbete med Invalidförbundet.
Banan åskådliggör hur det är att röra sig i stadsmiljö med rullstol över kullerstenar och stenläggningar. Vem som helst får testa banan för att se hur det känns att använda rullstol.

På banan kan man testa bland annat hur smidigt man med rullstol kan ta sig över hinder i vardagen, till exempel nivåskillnader, dörrar och trösklar.
Syftet med banan är att öka förståelsen för hur viktigt det är med tillgänglighet och för vilka utmaningar personer med rullstol stöter på i omgivningen varje dag. Banan är tjugo meter lång och kan testas med två rullstolar samtidigt.

Linné-planteringen

Växterna i Linné-planteringen representerar klasserna i Linnés växtsystematik.

Stenpark

Lår dig om den finska bergrunden i den för allmänheten öppna stenparken framför Heureka. Utställningen med 124 stenar presenterar alla finska stenarter landskapsvis.

Nyttoväxtstigen

På stigen finns det många livsmiljöer, biotoper, som förekommer i Finlands natur. Längs den cirka 200 meter långa stigen kan du ta del av till exempel arter som växer på torra ängar eller i skogar, våtmarker och kärr.

På stigen finns det cirka hundra vildväxande finländska växtarter som kan utnyttjas på många olika sätt. De används bland annat som föda, i kosmetika och naturmedicin samt vid växtfärgning.

En av kuriositeterna med trädgården är att merparten av jordmaterialet är återvunnen, gammal jord från bland annat byggplatser i huvudstadsregionen. Växterna såddes i mycket äkta, naturlig mull som innehåller rikligt med mikrober och svampar som främjar tillväxten. På stigen finns det mycket intressant att se under hela vegetationsperioden (maj–september).

Nyttoväxtstigen i vetenskapsparken Galilei på Heureka har planerats i samarbete med Luontoportti.

 

Utställningar