Fadderklassbesok på Heureka

Ansökan till Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes fadderprogram 2023

  • Om någon annan än klassläraren skickar ansökan skall du ange det i fältet för ytterligare uppgifter.
  • I fadderpaketet ingår totalt max 30 personer inklusive elever, lärare och medhjälpare.